Kontakt

Siedziba firmy

01-625 Warszawa
ul. A. Mickiewicza 63 pok. 315
tel.: +48 22 832 96 91
email: biuro.wawa@halbud.com

Jeśli jesteś inwestorem, chcesz wybudować obiekt prosimy przesłać zapytanie ofertowe na
email: wycena@halbud.com

Jeśli jesteś wykonawcą lub dostawcą prosimy przesłać informacje o Państwa firmie na
email: realizacja@halbud.com

Dane firmowe

BANK Santander, numer konta:
27 1090 1694 0000 0001 2252 0667

KRS: 00 00 488 823
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dyrektor Handlowy

Przemysław Grochowski:
+48 507 205 090

Dyrektor Techniczny

Wiesław Jędras
+48 507 204 090

Dane do faktury

Halbud Jędras Grochowski Sp.J.
01-625 Warszawa
ul. Adama Mickiewicza 63/315

NIP: 525-257-41-63
REGON: 147 006 454