Projektowanie hal

Mocną stroną HALBUD jest perfekcyjna optymalizacja konstrukcji hal w dwóch podstawowych aspektach tj. konstrukcyjnym i materiałowym, co pozwala na uzyskanie najniższych kosztów inwestycyjnych przy jednoczesnym zastosowaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych.
Na Państwa życzenie możemy również zoptymalizować istniejący projekt.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze, zdobywamy pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu po ukończeniu inwestycji. Nasze projekty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami,  posiadają wymagane uzgodnienia (BHP, SANEPID, P.POŻ).

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej w następujących branżach:
 • architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
 • konstrukcyjnej
 • drogowej
 • instalacji elektrycznej
 • instalacji sanitarnej
 • sieci elektrycznej
 • sieci sanitarnej
 • technologicznej
Świadczymy następujące usługi w zakresie czynności przedprojektowych i przygotowawczych:
 • doradztwo przy zakupie działki pod inwestycje
 • koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obiektu
 • inwentaryzacja obiektów istniejących
 • ocena techniczna obiektów istniejących
 • projekty rozbiórek
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
 • warunki przyłączenia do sieci i zjazdu z drogi
 • decyzja środowiskowa oraz pozwolenie wodnoprawne
 • wykonywanie badań geotechnicznych i uzyskanie map do celów projektowych